Grundejerforening

Grundejerforeningen kan være en god mulighed for indflydelse og medbestemmelse og for at møde folk fra nabolaget

Det fremgår ofte af tingbogen, om der er en grundejerforening. Findes en sådan, kan man som grundejer have pligt til at være medlem. Foreningen har til formål at varetage grundejernes interesser over for kommunen f.eks. i relation til veje og antenneforhold. Foreningen kan være en mulighed for grundejeren at opnå indflydelse og medbestemmelse.

Der findes ikke generelle retningslinjer for grundejerforeninger i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der afholdes årlige generalforsamlinger. Medlemsgebyret kan variere meget alt efter foreningens størrelse og aktiviteter

Bestyrrelsen

Formand:Lisbeth Lauridsen
Næstformand:Torben Brix
Kasserer:Vibeke Hounsgaard Kristensen
Sekretær:Gitte Bundgaard
Øvrige medlemmer:Dorthe Dyhr Jensen
Suppleanter: Per Birk Kjeldsen
Niels Nielsen
Revisorer:Carsten Jepsen
Bent Christensen
Revisor suppleant:Inger Margrethe Breinholt